Kapitał stały - strona 500

Rachunkowość finansowa 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

towarów, jest zobowiązane dostarczyć te towary. Kapitał własny = Aktywa netto (aktywa pomniejszone...

Cash flow - metoda pośrednia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

= zysk netto + amortyzacja +/- zmiana kapitału obrotowego netto gdzie kapitał obrotowy netto = zapasy...

Akcje - wykład - Znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

) ułamek kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej...

Finanse - wykład 6c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

ustalane są proporcjonalnie do ich udziału w kapitale EBC wysokość przekazanych rezerw określa...