Kapitał stały - strona 469

Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pienieżnych...

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

energia, surowce, materiały, półprodukty kapitał rzeczowy w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

czynnikiem określającym popyt na pracę jest relacja pomiędzy płacą a ceną kapitału. Praca i kapitał w pewnym...

Encyklopedia rachunkowości - C

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

kapitałów własnych danej spółki będą następujące: Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży      akcji...

Handel detaliczny i hurtowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

mały kapitał obrotowy, częste podwyżki czynszów oraz wzrastająca konkurencja dużych zagranicznych firm...