Kapitał stały - strona 422

Droga Polski do UE - problemy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

, rynków europejskich. Restrukturyzacja sektora hutnictwa i stali jest niezbędna dla poprawy...

Reputacja firmy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1050

aktywów, wartość niematerialna) Szerokie -> kapitał reputacji - różnica między wartością księgową...

Rynek papierów wartościowych 2

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

akcyjny, nie musi być stała. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału. Powstaje...