Kapitał stały - strona 406

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

finanse (przeciwieństwo refinansowania opartego na pasywach, czyli kapitale własnym i obcym...

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

i Q2 obu producentów, dla których jedna z firm osiąga stały poziom zysku. Zysk jednego duopolisty...

Teoria wartości pieniądza w czasie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

w złotych) Okres Saldo początkowe kredytu Stała płatność Odsetki Rata kredytu Saldo końcowe kredytu 1...

Controlling wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

na kolejne zmiany. Palącym problemem stała się nie tylko konieczność intensywnego zabiegania o klientów...

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1484

(kapitał, kadry) Ograniczenia w działaniu (miękkie), działanie innych, zwyczaje, nawyki Arena działania...

Spółka cywilna - Forma prawna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

] Taka forma spółki stała się w Polsce podstawową formą działalności gospodarczej, gdyż do jej rozpoczęcia...

Historia Gospodarcza - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1113

) i mieszczaństwa. Początek produkcji stali - węgiel. Działania morskie: -1553 - Chancellor zakłada Kompanie...