Kapitał stały - strona 382

Nieliniowe modele ekonometryczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

produkcji jest zastępowanie nakładów pracy przez kapitał. Miarą stopnia substytucji jest krańcowa stopa...

Fuzje i przejęcia-ściąga

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Piotr Wróbel
  • Fuzje i przejścia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1883

.sposób realizacji strategii rozwoju zewnę 2.jedna z kategorii inwestycji kapitał, obok inwest rzeczowych 3.jedne...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

państwa poprzez stały wzrost długu publicznego. Na fali radykalnego odchodzenia od koncepcji państwa...