Kapitał stały - strona 362

Konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1841

spadnie do poziomu p3, to producenci, którzy zainwestowali swój kapitał w firmach typu A będą osiągać...

Outsourcing - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

i warunki dotychczasowej współpracy i wprowadzają w miarę potrzeby poprawki do umowy. Stała opieka...

Radiofonia we Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Równolegle z kanałami państwowymi działały tzw. stacje peryferyjne, których jednak kapitał był w większości...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

systemu bankowego Kapitał własny banków Rodzaje banków Marketing bankowy System bankowy w Polsce Ocena...

Korzyści skali produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3409

(która notabene składa się z dwóch otworów okrężnych oraz korpusu) sprawia, że nakłady stali na zwiększenie...

Koszty a produkcja- pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

. Technologię wymagającą zastosowania dużej ilości kapitału i małej ilości pracy określamy mianem...

Aktywa trwałe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

). Powstała w wyniku przeszacowania zmiana w wartości netto środków trwałych odnoszona jest na kapitał...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3745

stały, zażądać wyjazdu z terytorium państwa) - porządek i bezpieczeństwo publiczne (sprawa vad Duyn...