Kapitał stały - strona 344

Wycena i ryzyko obligacji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

, tego pierwszego przed stratą na kapitale na skutek wzrostu stóp procentowych, natomiast emitenta...

Metody pomiaru ryzyka bankowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Bankowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

linii biznesowych i typów zdarzeń; dla każdego z nich oblicza się oczekiwane straty. Alokowany kapitał...

Pompy- kolokwium, pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Pompowanie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2156

procentu składanego. Kn-K o*( 1+r )n gdzie: Ko-kapitał podstawowy; Kn-kapitał po n latach; r-roczna stopa...

Biznes plan - BART Sp. z o.o.

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1687

i wynoszą: Dla serii kwartalnej 400 szt. 500 szt. Część stała 2,0 zł 2,0 zł. Koszt jakości 1,0 zł 1,0...

Sprawozdanie finansowe

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

literami: w aktywach są to: A - „aktywa trwałe” i B - „Aktywa obrotowe”, natomiast w pasywach: A - „Kapitał...

Wprowadzenie do ekonomii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911

. że nie można odnawiać zużytych już i wyeksploatowanych złóż tych zasobów. zasoby kapitałowe (kapitał rzeczowy...