Kapitał stały - strona 338

Zarządzanie firmą - Organizacja

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jacek Szumigaj
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

robocza) zasobów pieniężnych ( kapitał finansowy do działań krótko i długoterminowych) zasobów rzeczowych...

Proekologiczne priorytety - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

przedsiębiorczości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich, - inwestowanie w kapitał ludzki...