Kapitał stały - strona 336

Rynek pieniężny i kapitałowy - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

bezwarunkowe uczestnictwo ich właścicieli w kapitale spółki akcyjnej, uprawniające do partycypacji...

Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

pomniejsza kapitały własne), konta wynikowe nie otwiera się stanami początkowymi, powstają w ciągu...

Pytania na egzamin -rynek kapitału

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

normatywny.     4. Popyt firmy na kapitał pożyczkowy jest skorelowany z stopą procentową od kredytów...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

wytwórcze: - praca, - ziemia, - kapitał, - technologia. Narzędzia makroekonomiczne: - polityka fiskalna...

Makroekonomia wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

netto z tytułu własności za granicą. Amortyzacja - inaczej zużycie kapitału trwałego, jest miarą...

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5908

, ale w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy Aktywa Pasywa A(+) Kapitał własny...