Kapitał stały - strona 323

Podstawy ekonomiczne przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

zainwestowany kapitał w środki trwałe nie znika, lecz ciągle się odtwarza zmieniają formę materialną w formę...

Papiery wartościowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Paweł Sowiński
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

wierzytelność, której wielkość — zarówno jeśli chodzi o kapitał, jak i o dochód — jest określona w chwili...

Podstawy inwestowania- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

określane są zasoby naturalne, rzeczowe, ludzkie, niematerialne oraz finansowe. Kapitał przyjmujący owe...

Renta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

danej raty spłaty kapitału i bieżących odsetek była stała (sposób znany jako spłata stałą kwotą sumy...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2093

zatrudnienia i wydajności pracy. Stagnacja: stały poziom: wzrost zatrudnienia = spadkowi wydajności = 0...