Kapitał stały - strona 316

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

należą m.in.: a) kapitał podstawowy, zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, obligacje wyemitowane...

Skrypt - pojęcia ekonomiczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

)kapitał tzn. wszystkie dobra, które zostały wyprodukowane w przeszłości a służą prowadzeniu działalności...

Podstawy ubezpieczeń gospodarczych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1512

się określoną działalność lub posiada się jakąś rzecz wzrost znaczenia funduszy ubezpieczeniowych stały wzrost...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

przy wykony­waniu ich zadań. Kapitał EBC wynosi 5 760 652 402,58 euro. Kapitał ten może zostać podwyż­szony o kwotę...