Kapitał stały - strona 306

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

kapitałów własnych jednostki gospodarczej i w związku z tym jest jedną z podstawowych przyczyn...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

jest z reguły wg stałej stopy procentowej Proces emisji: Emitent (firma, która potrzebuje gotówki) Gwarant...

Strategie marki - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

. Czym jest kapitał (wartość) marki wg koncepcji Aakera? Na czym polega związek wielkości kapitału marki...

Ekonomia poklasyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141

ta stała się później zalążkiem nacjonalizmu narodowego. Na bazie szkoły narodowej i w opozycji do koncepcji...