Kapitał stały - strona 305

Papiery wartościowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1470

, że spłaci go wraz z odsetkami w ustalonym terminie, Wartość nominalną czyli kapitał zdeponowany u emitenta...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4942

zagraniczny kursy walutowe, taryfy, subsydia, GATT/ WTO - protekcjonizm (nawet USA, np. import stali z UE...

Biznes plan - Księgarnia Books

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

osiedlowych szkół. Z wstępnie przeprowadzonego rozpoznania wynika, dyrekcja szkoły byłaby zainteresowana stałą...

Ubezpieczenia UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5369

kapitał gwarancyjny - oznacza środki własne ubezpieczyciela nie obciążone żadnymi zobowiązaniami...

Definicja prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

stały, cyfrowy identyfikator, będący kolejnym numerem jednostki w rejestrze. Identyfikator i cechy...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

, Składniki sprawozdań finansowych: - Majątek i finansowanie: - aktywa, - zobowiązania, - kapitały własne...

Podstawy rachunkowości (22 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

odzwierciedleniem majątku jest kapitał (kapitał własny lub kapitał obcy). Aktywa określają obszar rzeczowy majątku...