Kapitał stały - strona 296

Inwestycje

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

pracując musi przynosić korzyść, zwykle mierzone wielkością dochodu. Inwestycjami nazywa się kapitał celowo...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

kapitał, którym może rozporządzać w okresie spłaty zaciągniętego długu) Funkcja lokacyjna (nabywając...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

finansowych Długoterminowe aktywa finansowe Kapitał z aktualizacji wyceny Odpisy aktualizujące długoterminowe...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3157

Rezerwy na świadczenia emerytalne Pozostałe rezerwy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Wynik finansowy...

Przekształcanie spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karol Magoń
 • Prawo handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2436

kapitał zakładowy, 4) kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego...