Kapitał stały - strona 271

Akcje - Rynek kapitałowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

akcyjny, nie musi być stała. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału. Powstaje...

Zarządzanie finansami - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

lat lub ogólniej liczba okresów (pożyczania od kogoś lub inwestowania), r - oprocentowanie, stopa procentowa stała...

Dziennikarstwo

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

może być udzielona, jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %, 2) umowa...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

fundusze emerytalne. Inwestycje w dłuższej perspektywie przynoszą zyski i tworzą prywatny kapitał...

Korzyści z eksporu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

przenośność czynników produkcji w obrębie (nie między) poszczególnych krajów (czyli kapitał, siła robocza...

Teoria rynku, cena

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

” tych, którzy racjonalnie gospodarują zasobami  Alokacji  Rynek „przemieszcza” czynniki wytwórcze (praca, ziemia, kapitał...

IMF-International Monetary Found

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

decydujący głos w Funduszu powinno mieć USA, kapitał zakładowy mają tworzyć wpłaty złota, papierów...

Wykład - płynność finansowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 336
Wyświetleń: 882

ściągania należności może stać się przyczyną nadmiernego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto...

Finanse i bankowość - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

pienięznych, zestawienia zmian w kapitale własnych oraz towarzyszącej im informacji dodatkowej. Analiza...