Kapitał stały - strona 263

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1869

○ Z kuponem stałym/zmiennym  Kupon zmienny może być wyznaczany na bazie stóp procentowych WIBID/WIBOR...

Etapy rozwoju marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

organizacyjnego marketingu w Polsce wystepuje w firmach z udziałem kapitału zagranicznego, na rynku dóbr...

Aktywa finansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

akcji - gromadzi kapitał podstawowy - wypłaca - zgodnie z przyjetą polityką dywidendy Nazwa akcji...

Teoria przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791

i marnotrawstwo. Jedyną cnotą tworzącą bogactwo była praca. Praca w koncepcji tej etyki stała się wartością samą...

Rodzaje nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1239

zwrotu z zainwestowanego kapitału w postaci stałych, długoterminowych dochodów (czynsz) lub strumieni...

Ustawa o rachunkowości

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach, e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki...