Kapitał stały - strona 246

Finanse-pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

sytuacji bardziej opłaca nam się trzymać kapitał w dolarach. (b) Aby spełniony był parytet stopy...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

ona każdy sposób w jaki lu-dzka energia fizyczna lub umysłowa może być sensownie wydatkowana. -kapitał- dobra inwestycyjne...

Skutki procesów integracji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

rynku. Związane z ogólnym postępem wiedzy, inwestycje w kapitał ludzki, rozwój infrastruktury...

Kompleksy przemysłowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Michał Slenczek
  • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

się tam wtedy organizacje koncentracji kapitałowej- korporacje, holdingi ^Rozproszony kapitał- rozdrobnione wielkości...