Kapitał stały - strona 246

Finanse-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

sytuacji bardziej opłaca nam się trzymać kapitał w dolarach. (b) Aby spełniony był parytet stopy...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

ona każdy sposób w jaki lu-dzka energia fizyczna lub umysłowa może być sensownie wydatkowana. -kapitał- dobra inwestycyjne...

Polityka inwestycyjna całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

/portów morskich lub lotniczych. Ad.3 To kapitały, dysponowanie którymi jest pod kontrolą rządu...

Skutki procesów integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

rynku. Związane z ogólnym postępem wiedzy, inwestycje w kapitał ludzki, rozwój infrastruktury...

Kompleksy przemysłowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Michał Slenczek
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

się tam wtedy organizacje koncentracji kapitałowej- korporacje, holdingi ^Rozproszony kapitał- rozdrobnione wielkości...