Kapitał stały - strona 209

Kredyty. Swoboda udzielania kredytu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

- może być stała bądź zmienna kwota. Stała jest spotykana tylko przez pewne okresy,max dwa lata. Najpowszechniejszą...

Zarządzanie - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

otaczającego go społeczeństwa. Ta legitymizacja społeczna stała się ważnym zasobem, o który warto starać...

Program Powszechnej Prywatyzacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

. Narodowe Fundusze Inwestycyjne nie stały się inwestorami instytucjonalnymi, zwiększającymi płynność...

Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

, a wszystkie akcje zostały objęte przez Orphe Holdings Limited. W dniu 31 grudnia 1997 r. kapitał akcyjny...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Federalny 1957r. Niemcy zaczęły odnosić sukcesy gospodarcze, marka niemiecka się umocniła, stała się jedną...

Europejski Obszar Gospodarczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

handlowymi Wspólnoty Europejskiej. Z początkiem 1973 r. Wielka Brytania, Irlandia i Dania stały się członkami...

Zarządzanie kadrami z AGH

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2016

w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2008 r. wynosi 118.642.672 złote. ...

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3549

. Dzielą się one na papiery gwarantujące stały dochód (obligacje , bony) albo zmienny dochód wynikający...