Kapitał stały - strona 205

Wykład - podmiotowy zakres MSG

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

zagranicznego, międzynarodowe prawo handlowe Usługi (traktowane jako „towar”, maja swoją cenę) stały...

Zestawy egzaminu z bankowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Zofia Łękawa
 • Bankowość
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 4508

. 5-letnie depozyty klientów kapitał z aktualizacji wyceny 9.Wymienić operacje czynne alokacja środków...

Sprawozdania finansowe (11 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

literami: w aktywach są to: A - „aktywa trwałe” i B - „Aktywa obrotowe”, natomiast w pasywach: A - „Kapitał...

Ekonomia polityczana- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

, jak na przykład towar,, pieniądz, kapitał i inne. Marks analizując kapitalistyczne stosunki produkcji wyodrębnia...

Teoria endogenicznego wzrostu2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

finansowania ryzykownych inwestycji; • zamiast prostej liczby pracujących, należy patrzeć na kapitał ludzki...

Sens ideowy pojęcia faszyzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

„Mussolini ma zawsze rację” stała się osnową faszystowskiego dogmatu. Idea „wodzostwa” zgodnie z którą...