Kapitał stały - strona 202

Przykład bilansowe - omówienie (sem II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marcjanna Nóżka
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

PASYWA Suma Środki trwałe 7 000 Kapitał zasadniczy 22 000 Rachunek bieżący 15 000 Zobowiązania wobec Kasa...

Rachunkowość finansowa -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Halina Buk
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1547

Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym ...

Baza informacyjna controllingu

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Pawlak
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

majątku Kapitał Środki trwałe (składniki majątku trwale związane z przedsiębiorstwem) Środki obrotowe...