Kapitał stały - strona 195

Teoria produkcji

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

produkcji zmienna zależna: X - (wielkość produkcji) zmienne niezależne: L - siła robocza K - kapitał t...

Ekonometria - zagadnienia do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1029

czynniki produkcji to -praca żywa -praca uprzedmiotowiona(kapitał) -ziemia(w przedsiębiorstwach...

Funkcje finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

formuły (7) podana niżej stosowana jest w sytuacji, kiedy nie można przyjąć założenia o stałej stopie...

Zaliczenie z zarządzania pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

do korzystania z kredytów skłonność do inwestowania znaczy kapitał własny duża produktywność kapitału...

Test z zarządzania 90 pytan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

do korzystania z kredytów skłonność do inwestowania znaczy kapitał własny duża produktywność kapitału...

System bankowy w Polsce

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3654

państwowych oraz jest instytucją kredytującą Banki komercyjne, które stały się jednostkami świadczącymi usługi...