Kapitał stały - strona 19

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

pracujący = kapitał stały - majątek trwały KP = KS - MT II. Kapitał pracujący = majątek obrotowy...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

kapitałami stałymi 23,67 29,21 43,73 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi jest mierzony jako relacja...

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

Kapitał własny = Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem Kapitał stały Kapitał stały = Kapitał własny...

Analiza ekonomiczna 4

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

od tej zasady (np. wykorzystywanie efektu dźwigni finansowej). Kapitały stałe to kapitały własne + zadłużenie...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

to spojrzenie majątkowe I. Kapitał pracujący = kapitał stały - majątek trwały KP = KS - MT II. Kapitał pracujący...

Pytania testowe z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3878

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...