Kapitał stały - strona 189

Analiza działalności gospodarczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

I DOCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 0.0 0.0 0.0 W analizowanym okresie największy udział w pasywach ma kapitał...

Mikroekonomia - wykład 12 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

pracy przy stałym nakładzie kapitału będzie stopniowo dawało coraz mniejsze przyrosty produkcji...

Wykład - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

kapitałowy: rynek na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7371

. że nie można odnawiać zużytych już i wyeksploatowanych złóż tych zasobów. zasoby kapitałowe (kapitał rzeczowy...

Edukacja - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3066

stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej...

Niezależne obszary sztuki w miastach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Miejskie interwencje sztuki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

miękkiego stymulowania rozwoju miasta zamiast inwestowania w infrastrukturę czy kapitał ludzki mogą budzić...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

wynagrodzenie, dochody (ludzie, kapitał, ziemia) - w procesie produkcji powstają produkty i dochody, będące...