Kapitał stały - strona 131

Maksymalizacja wartości firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

w kapitale własnym rentowność ryzyko czas Wpływy i wydatki Dyrektor finansowy Opracowanie założeń...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2534

Bilans Aktywa Pasywa Trwałe Obrotowe Kapitał własny Kapitał obcy *wartości niematerialne i prawne...

Wykład - obecna wartość PV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Uśrednione raty Wartość jednej raty płatnej „bez wyprzedzenia” 1 A= PVAo * COAo = PVAo Kapitał Odsetki...

Podstawy finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

) nie jest powiększeniem zasobów pieniężnych firmy; zewnętrznych (pochodzą spoza firmy): kapitały podstawowe i ewentualne...