Kapitał stały - strona 109

Mikroekonomia - wykład 11 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

, że kapitał jest stały) lub Q=f(K) - (przy założeniu, że praca jest stała) albo analizę dwuczynnikowej funkcji...

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

są z odbiorcą inwestycji, duża alokacja kapitału sprawiła że Chiny już stały się dostarczycielem netto kapitału...

Funkcja Cobba - Douglasa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

ujęcie zależności między czynnikami produkcji a dochodem. Czynnik ziemia jest stały. Dochód narodowy stał...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

wskaźnikach wyposażenia w kapitał, osiągają wolniejsze od przeciętnego tempo wzrostu - do momentu...

Dochód narodowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług...