Kapitał stały wskaźnik - strona 97

Test 13 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

kapitały, c) mniejsza jest kapitałochłonność, d) wyższy jest udział inwestycji w produkcie narodowym. 17...

Ekonomia-Test 13

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

kapitały, c) mniejsza jest kapitałochłonność, d) wyższy jest udział inwestycji w produkcie narodowym. 17...

Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 6993

konkurencyjnej itp… Zagrożenia dla rozwoju firmy: rosnąca konkurencja trudny dostęp do kapitał (np.: wysokie...

Pojęcie i Teorie MSG cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2709

, są dwa jednolite czynniki produkcji: praca i kapitał, oba czynniki są niezbędne do wytworzenia każdego z towarów...

Analiza sytuacji majątkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

wymagalności. CEL: Ocena zmian wielkości w strukturze majątku przedsiębiorstwa Narzędzia analizy: Wskaźnik...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4333

, ujemna - rozlicz. M/o PASYWA - żródła finansowania majątku firmy, KAPITAŁY : spóka z.o.o - kapitał...

Osobowe i kapitałowe spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

. Określony kapitał tkwi w spółce i nie jest ważne kto za tym kapitałem stoi. Istotny jest kapitał a nie osoba...

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1372

)jest możliwe by nie było żadnej IRR 10) Nakłady kapitałowe 15, inwestycje w aktywa trwałe 70, pasywa 100 w tym kapitał własny...