Kapitał stały wskaźnik - strona 85

Makroekonomia - pojęcie inflacji

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

przede wszystkim od podaży czynników produkcji (praca, kapitał fizyczny, kapitał ludzki, zasoby naturalne) oraz dostępnej...

Inflacja - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Krzysztof Józef Kannenberg
  • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

(mechanizm rynkowy), Tendencja do pełnego zatrudnienia czynników produkcji (prac, kapitał, ziemia), Rozwój...

Test z finansów

  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1715

. Czy w bilansie po stronie aktywów w pierwszej kolejności umieszczone są: kapitały własne; zobowiązania...

Pytania testowe z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3857

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...