Kapitał stały wskaźnik - strona 72

Wielozmienne Altmana - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

na następującej formule: Z68=1,2*x1+1,4*x2+3,3*x3+0,6*x4+x5 gdzie: X1= kapitał obrotowy / aktywa ogółem (miara...

Czynniki produkcji 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

CZYNNIKI PRODUKCJI, KAPITAŁ I JEGO CYRKULACJ, REPRODUKCJA I JEJ RODZAJE, AKUMULACJA, AMORTYZACJA...

Ekonomika - wykłady - Nehring

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1631

pracownika który je ma „kapitał ludzki” - Japonia - w pracownika inwestujemy - wiążemy go z firmą na długie...

Ściąga na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr K. Kowalke
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym. Informuje, z jakiej części...

Ryzyko kredytowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

i długoterminowych / kapitał obcy/), W3 - wskaźnik zyskowności brutto majątku, W4 - wskaźnik rentowności brutto...