Kapitał stały wskaźnik - strona 44

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

i obrazuje stosunek w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym. Informuje...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

, koszty, aktywa, kapitał własny.Wskaźniki rentowności stanowią pierwszą grupę wskaźników efektywności...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4424

zobowiązaniami, długami i akcjami uprzywilejowanymi. ROE (wskaźnik zwrotu z kapitału) - zysk netto / kapitał ROE...

Egzamin-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 2380

GrA Lp Wyszczególnienie 2006 2007 1 Aktywa trwałe (tys zł) 12 360 17 168 2 Kapitał stały (tys zł) KW...

Wzrost zadłużenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

) rotacja kapitału Wsk= KO/KW wskaźnik struktury kapitału Edf= (zysk operacyjny/kapitał łączny(pasywa...