Kapitał stały wskaźnik - strona 39

Koszty kapitału-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

(kapitał zapasowy i zysk nie podzielony). Na najbliższe lata przewiduje się stałe roczne tempo wzrostu...

Koszt kapitału -zadania 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

(kapitał zapasowy i zysk nie podzielony). Na najbliższe lata przewiduje się stałe roczne tempo wzrostu...

Zadania finanse

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Zobowiązania długoterminowe = x Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) = kapitał stały - majątek trwały 0...

Historia banku PKO - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Kapitały własne i obce w Pekao S.A Zobowiązania wobec sektora finansowego i niefinansowego   12.1996...

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4403

netto może być obliczany dwoma sposobami, a mianowicie: Kapitał obrotowy netto = kapitał stały - majątek...

Bilans banku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2303

wskaźnik rentowności (ROE) obliczany jest w odniesieniu do kapitału własnego. Kapitał własny banku...

Analiza wskaźnikowa banków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 959
Wyświetleń: 10682

: Wskaźnik ten określa, w jakim stopniu aktywa o wysokim ryzyku i długim okresie zamrożenia kapitału znajdują...

Nowe trendy -marketing

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1596

przedsiębiorstwu nowego źródła możliwości konkurowania, i co najważniejsze wygrywania. Kapitał intelektualny stał...