Kapitał stały wskaźnik - strona 36

Analiza Ekonomiczna u dr Klimek

  • dr Katarzyna Klimek
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3556

, gdy aktywa stałe są wyższe niż kapitał stały, a część aktywów stałych jest finansowana ze zobowiązań...

Analiza finansowa-notatki2

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

- zobowiązania narosłe np. wynagrodzenia, energia, ogrzewanie pkt a) aktywa pasywa aktywa trwałe 90 kapitał...

Kapitały - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

(kapitały) własne Rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały, towary, wyroby gotowe, produkcja...

Analiza finansowa spółki "IPB"

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4543

-wskaźnik ROA, w16 - wskaźnik płynności szybki, w5 - wskaźnik struktury Kapitału stałego w stosunku...