Kapitał stały wskaźnik - strona 30

Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2954

stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE) 5. Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów (ROA) zysk brutto przychody...

Struktura kapitału

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

Podstawowe składniki kapitału Kapitał własny kapitał podstawowy zyski zatrzymane Kapitał obcy...

KON, ZKON - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2541

- Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitał stały(pasywa stałe) = Kapitały własne...

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

(podejście majątkowe) KOK-kapitał obcy krótkoterminowy. Kapitał stały - KS =KW+KOD Likwidacja (wskaźnik) WL...

Analiza rentowności- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218

- wskaźników rentowności. Termin „rentowność” pochodzi od pojęcia „renta”, która wyraża zysk od kapitału...