Kapitał stały wskaźnik - strona 260

Krańcowa produkcyjności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

, kapitał czy ziemia. Realny odcinek krzywej produkcji, w którego zakresie dokonuje się wyboru stanowi...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

oraz sposób sfinansowania fuzji i przejęcia. Źródłem zapłaty może być gotówka (kapitał własny inwestora, zaciągnięte kredyty...

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666

, • wskaźnik DEN (dobrobytu ekonomicznego netto). Przez produkcję potencjalną rozumiemy produkcję, którą moŜna...

Finanse i bankowość- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

: Mierniki ilościowe ( wskaźniki rentowności, płynności, struktury bilansu) Mierniki jakościowe( jakość...

Macierze - ocena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

konkurenta ? Udział w rynku jest mierzony następującym wskaźnikiem: Udział w rynku danego przedsiębiorstwa...