Kapitał stały wskaźnik - strona 26

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

długoterminowymi. zobowiązania ogółem 3).Wskaźnik zobowiązania / kapitał własny = —————————— kapitał własny Rok...

Wzrost gospodarczy - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

W stanie stacjonarnym Z tych równań wynika, że z chwilą osiągnięcia stanu stacjonarnego kapitał p.c...

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2597

własnościowa (udział kapitałów własnych w kapitałach ogółem, poziom zadłużenia przedsiębiorstwa) struktura...

Analiza ekonomiczno-finansowa - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

do kapitału stałego Stosowanie dźwigni finansowej polega na powiększeniu udziału długu w całym kapitale firmy...

Ocena finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1162

netto) Kapitał stały Inwestycje w kapitale trwałym Kredyty długoterminowe Aktywa bieżące Kapitał...

Analiza spółki "Pol-N"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

zobowiązań w dniach. Wskaźnik cyklu zapasów w dniach wykazuje raczej stały poziom - po początkowym wzroście...

Kapitały- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 665

(kapitały) własne Rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały, towary, wyroby gotowe, produkcja...