Kapitał stały wskaźnik - strona 194

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

kapitał] / sprzedaż), metoda narzutu na koszty (koszt jednostkowy=koszt jednostkowy zmienny+(koszty stałe...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

produkcji (praca, ziemia, kapitał) -przedsiębiorstwa dostarczają gospodarstwom środków na zaspokojenie...

Zarządzanie strategiczne-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5019

jakąś premie uznaniową, a więc występuje tu część zmienna -stały składnik wynagr. zapewnia pracownikowi...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Funkcja Cobba - Douglasa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

ujęcie zależności między czynnikami produkcji a dochodem. Czynnik ziemia jest stały. Dochód narodowy stał...

Macierz ADL - omówienie

 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

znaczna znaczna mała mała stabilizująca stali liderzy się Technologie eksperymen- rozwijające dojrzałe...