Kapitał stały wskaźnik - strona 189

Rodzaje sporządzanych analiz finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 819

wyników. Dostarcza informacji o strukturze majątku, zadłużenia, kapitału oraz sytuacji wynikowej. Bilans...

PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

o wyrównującej się przeciętnej stopie zysku - środki, kapitał i potencjał ludzki przesuwa się do gałęzi...

Mierniki makroekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4123

. Jeżeli kapitał cechuje malejący produkt krańcowy to ilość kupowanego/wynajmowanego kapitału jest wyznaczana...

Rynki kapitałowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

. Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym bezwarunkowe uczestnictwo jej właściciela w kapitale...

Planowanie bieżące, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

, ich ilości, terminy, częstotliwość dostaw, dostawców, wielkość zapasów, kapitał trwały Plan zatrudnienia...

7,8. Wklady Oszczędnościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

z dołu i rocznej stopie 10%? Zad. 5. Na koncie zgromadzono kapitał 1 zł. Jak długo moŜna wypłacać...

Pojęcie i mierniki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2366

stałą strukturę konsumpcji w porównywalnych okresach. Dla porównań odległych okresów, wskaźnik ten staje...

Macierz BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2618

rozwoju interesów gwałtownie maleją. Sprzedaż jednak utrzymuje się na wysokim poziomie. Zapewnia to stały...