Kapitał stały wskaźnik - strona 173

Analiza stategiczna spółdzielni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Berger
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

kapitały własne, wyposażyć zakład w dodatkowe, nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

są : praca, ziemia, kapitał Wymiana jest to działanie mające na celu przemieszczanie towarów ze strefy...

Firma reklamowa - biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1400

do obsługi zadłużenia Wskaźnik wiarygodności kredytowej: Przeciętny stan kapitałów obcych / zysk netto...

Biznes plan - firma reklamowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1883

do obsługi zadłużenia Wskaźnik wiarygodności kredytowej: Przeciętny stan kapitałów obcych / zysk netto...

Istota Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1995

ekonomicznej Cele i zadania analizy ekonomicznej Elementy i przedmiot analizy ekonomicznej Rodzaje wskaźników...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4529

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...