Kapitał stały wskaźnik - strona 169

Wprowadzenie do makroekonomii.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

nominalnego PNB (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika...

Analiza fundamentalna firmy Amica

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Analiza finansowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1659

Kapitały własne 293,90 281,14 286,51 290,68 317,81 Pasywa 678,04 823,53 730,95 749,41 751,92 Rachunek...

Przykładowe zadania na egzamin - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
  • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2254

. Przyjmijmy, że Polska jest krajem zasobnym w kapitał, a Ukraina w pracę. W punkcie początkowym oba kraje...

Socjologia wsi - wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

jest właścicielem ziemi i dostarcza kapitału, chociaż część ziemi może być dzierżawiona, kapitał może być pożyczany...