Kapitał stały wskaźnik - strona 161

Międzynarodowy rynek finansowy - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1176

na całym świecie, w których uczestniczą firmy i rzędy międzynarodowe, pokazując i inwestując kapitał...

Polski system bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

-kapitały własne i obce i aktywów, -maszyny, budynki, papiery wartościowe, -rachunek zysków i strat...

Zbiór słowek z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

się podkreślać, akcentować wejść na rynek uczestnik, kandydat równać się równo kapitał własny ustanowić, zakładać...

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marta Czekaj
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3094

stałym (nie wymagającym szybkiego zwrotu). kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe...

Mierniki gospodarowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

nominalnego PNB (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika...