Kapitał stały wskaźnik - strona 158

Analiza firmy Kopernik

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

i rezerw na zobowiązania wynosi 76,98%- 23,02%. Tak więc zdecydowaną większość stanowi kapitał własny...

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

+ określony z góry procent, cena nominalna + wskaźnik inflacji + dodatkowy stały procent. cena rynkowa...

Rachunkowość zarządcza - księgowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2387

kosztów zmiennych. Dźwignia finansowa – uwzględnia sposób finansowania działalności kapitałami stałymi...

Wskaźniki zjawisk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

WSKAŹNIKI ZJAWISK SPOŁECZNYCH Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych...

Analiza ekonomiczna 8

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

. Wszystkie wskaźniki uwzględniające liczbę akcji nie wyrażają wartości kapitału akcyjnego ogółem. zysk netto na jedną...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

od zatrudnienia, przy założeniu, że kapitał jest wielkością stałą: Q = f ( L ) Teraz analizujemy funkcję kosztów...