Kapitał stały wskaźnik - strona 127

Zysk operacyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Rafał Wierciński
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

finansowej zależy od: struktury kapitałów stałych (własnych i obcych) kosztu kapitału obcego. Korzyści...

Inwestor rynku finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 875

Mają bardzo duże kapitały do dyspozycji, które są do zainwestowania Mają silną pozycję na rynku finansowym...

Sprawozdzania finansowe firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Wielki kryzys gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

opanowania gosp. polskiej przez kapitał zagr., polit. gospod. kraju (spóźniona walka z kryzysem, złe...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

jest stała, odsetki naliczane są według odsetek prostych. Wzór na wartość przyszłą - jeżeli w danym okresie...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

w dziedzinie podaży kapitału, drugi zaś wyjaśnia zjawisko utrzymywania się na niskim poziomie popytu na kapitał...

Agencja filmowa

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

finansowe 6.1 Prognoza sprzedaży 6.2 Zapotrzebowanie na kapitał firmy 6.3 Prognoza bilansu 6.4 Ocena...