Kapitał stały w pasywach - strona 111

Struktura kapitału - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3052

sprzedać w 2006 roku 120 000szt. Produktu, a próg rentowności wynosi 105 000szt. 4) Kapitał całkowity...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1519

ich wzrostu Praca (L) Kapitał (K) Ziemia (Z) (zasoby naturalne) liczba ludności poziom aktywności zawodowej...

Strategie w zarządzaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

jak: kapitały własne, sposób pozyskiwania tych kapitałów, polityka zadłużenia, procedury zarządzania aktywami...

Tematy zaliczeniowe + odpowiedzi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

obrotowe kapitał własny zobowiązania Aktywa trwałe charakteryzuje termin realizacji dłuższy niż 12 m-cy...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Małgorzata Majchrzak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716

na kapitał własny jako zysk/stratę z lat ubiegłych. 3.1 Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego W myśl...

Wskaźnik środków pieniężnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

do bieżących pasywów. Określa, jaką część zobowiązań przedsiębiorstwo jest w stanie uregulować w momencie...