Kapitał stały w pasywach - strona 102

Koszt kapitału własnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1792

- stała wartość rocznej dywidendy płaconej od akcji uprzywilejowanej P - aktualna (rynkowa) cena akcji...

Koszt kapitału - Koszty transakcyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

jest zdywersyfikowanie  kapitału(portfela)   Ryzyko: -stałe(w odniesieniu do k. Akcyjnego) -zmienne( w odniesieniu...

Oddłużenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

się tą drogą kapitały stałe. Wzrost udziału tańszych źródeł finansowania oraz ograniczenie ryzyka utraty...

Podstawy finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

ryzyka są: wahania koniunktury, zmiana relacji między podażą a popytem na kapitał, sytuacja polityczna...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6069

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

: praca ziemia kapitał - obejmuje to co potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej Dwie formy...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

: praca ziemia kapitał - obejmuje to co potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej Dwie formy...