Kapitał stały własny - strona 504

Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

się więc pytanie jak teraz, w czasie recesji najbardziej efektywnie zarządzać kapitałem ludzkim, by wciąż...

Rekrutacja (36 stron)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4599

społeczny kapitał, w ramach którego koniecznym jest wytworzenie stanu wspólnoty interesów, potrzebne...

Grecja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

-miasto) stała się na wiele wieków podstawową formą polityczną dawnej Grecji. Polis to obwarowana...

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

oraz w organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy własnej bądź...

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

, które stały się głównymi podmiotami realizacji polityki regionalnej Zobowiązała samorząd województwa...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 18 kwietnia 1950r. w Paryżu. Wszedł w życie po ratyfikacji przez 6...

Podaż pracy

 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

produkcji to przede wszystkim: praca, kapitał, ziemia. Na rynku czynników produkcji członkowie gospodarstw...

Rynki czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, kapitał rzeczowy) będącymi własnością gospodarstw domowych...