Kapitał stały finanse - strona 99

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4417

dla pracowników); tworzenie wartości (gospodarki oparte na wiedzy) - kapitał intelektualny, organizacje sieciowe...

Matematyka- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maria Dziwok
 • Matematyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1344

krótkoterminowo od popytu i podaŜy na kapitał poŜyczkowy Pojęcie stopy procentowej Wartość obecna i wartość...

Motywy fuzji i przejęć

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2723

osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce Kapitał spółki >= 20% funduszy przedsiębiorstwa Min. 20% udziałów...

Bank światowy - MFW

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

. Bank pośredniczy między finansowymi monopolami wypożyczającymi swoje kapitały a członkami...

Podstawz teorii produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

tylko jeden czynnik zmienny - praca, istnieje jeden czynnik stały - kapitał, technologia produkcji jest dana, czynniki...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4410

jest to, że gdyby relacja ceny pracy i kapitału była stała w okresie od t1 do t3 (to powoduje, że proste jednakowego kosztu...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3115

wynagrodzenie, dochody (ludzie, kapitał, ziemia) - w procesie produkcji powstają produkty i dochody, będące...

Republika Weimarska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4151

publiczna była zbulwersowana, głoszono, że Niemcy nie są w stanie spłacić takiej sumy. Najbardziej domagali...

Matematyka- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maria Dziwok
 • Matematyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050

względem czasu? 2. Zasada równowaŜności kapitałów Dwa kapitały K1 z datą t1 oraz K2 z datą t2 są równowaŜne...