Kapitał stały finanse - strona 69

Interwencje walutowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4116

kurs stały z marżami wahań, to władze monetarne mają obowiązek interweniowania na rynku walutowym...

Oddłużenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

się tą drogą kapitały stałe. Wzrost udziału tańszych źródeł finansowania oraz ograniczenie ryzyka utraty...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5593
Wyświetleń: 16051

poziomu inwestycji) Postęp techniczny: naturalny – relacja zatrudnienia do kapitału pozostaje stała...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6083

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały...

Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

finansowania wszystkie trwałe aktywa firmy powinny być finansowane kapitałami o charakterze stałym...