Kapitał stały finanse - strona 68

Nadzór/kontrola -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

z działalności banku, (kapitał regulacyjny i kapitał wewnętrzny) Zgodności z przepisami prawa regulującymi...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

krajów trzecich Wspólny rynek - to co wyżej + swobodny wewnętrzny przepływ czynników produkcji (kapitał...

Wzory analiza finansowa - komentarz

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

finansuje aktywa trwałe W jakim stopniu kapitał stały finansuje aktywa stałe Jeżeli KON>0 to wskaźnik ten

Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

rozmiarów szkód i ich likwidacji wysokość kapitału akcyjnego i określenie poszczególnych rozmiarów (kapitał...

Koszt kapitału własnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1799

- stała wartość rocznej dywidendy płaconej od akcji uprzywilejowanej P - aktualna (rynkowa) cena akcji...