Kapitał stały finanse - strona 38

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2247

logicznego. Kurs stały(fixe Exchange rate), kurs płynny(floating exch. Rate) Kapitał, to pojęcie z dziedziny...

Pytania testowe cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2471

z jego zastosowania”. Jednostkowy kapitał prywatny Nie prowadzą do ustanowienia efektywnej kontroli strony inwestora...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4529

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...

Prawo bankowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

. Nie wolno im było uczestniczyć w zakładaniu firm ani wchodzić w posiada­nie akcji. Kapitały na cele...

Przepływy pieniężne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1883

kapitał obrotowy netto KON - jest to wartość zmienna, gdyż poziom KON zależy od poziomu aktywności...