Kapitał stały finanse - strona 30

Analiza ekonomiczna 6

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

niż 1. Może być mniejszy od 1 pod warunkiem, że relacja kapitały stałe / majątek trwały jest większa...

Powtórzenie- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

do uzyskania w jakikolwiek w inny sposób. Należy tak angażować kapitał aby uzyskać z tego większe korzyści...

Wykłady - portfel inwestycyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Polasik
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6608

-jest to kapitał, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron oraz zobowiązania finansowego...

Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • Finanse zakładu ubezpieczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

WŁASNYCH (AKTYWÓW) SĄ W BILANCIE KAPITAŁY WŁASNE (PASYWA) Sposób wyznaczenia wartości środków własnych...

Wycena przedsiębiorstwa

 • dr Anna Ludwiczak
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

: Posiada zasoby majątkowe i kapitałowe wraz ze źródłami ich finansowania, czyli kapitał realny, Posiada...

Żródła finansowania MSP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

z zobowiązaniami długo-terminowymi stanowią kapitał stały (nazywany też długoterminowym), natomiast zobo­wiązania...