Kapitał stały finanse - strona 27

Agencje ratingowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120

kapitał poprzez emitowanie papierów dłużnych W systemie bankowym udzielanie pożyczek jest poprzedzone...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2086

te się rozpadły stąd większa ich liczba obecnie. Kapitał założycielski na początku 10 mld ECI, teraz 30 mld...

Analiza rentowności- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1127

kapitał jest maksymalizacja zysku netto na jednostkę zaangażowanego kapitału własnego. Rentowność kapitału...

Funkcje produkcji - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

POSTĘPU TECHNICZNEGO: Postęp substytucyjny (indukowany): Występuje substytucja pracy przez kapitał...

Bilans - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1785

majątkowy - równanie bilansowe: A = P A - aktywa A = K + Z P - pasywa K - kapitał właścicieli...